Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés 2011

2012.06.24

NYÍRES HAGYOMÁNY

 

 

 

ŐRZŐ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KULTURÁLIS EGYESÜLET ől rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte : Pk.60225/1996/2, 1996.12.16. Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Bíróság.

Nyilvántartási száma : 1461.

Cél szerinti besorolása : kulturális, közm

űvelődési tevékenység.

Közhasznúsági fokozata : közhasznú szervezet.

Közhasznúsági végzés kelte : 2004. 02. 04.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID BESZÁMOLÓJA :

A Nyíres Kulturális Egyesület 2011.- ben is az alapszabályából adódó célok szerint m

űködött. Tervezett programjainkat sikerült megvalósítanunk. Ezt döntően pályázati pénzekből tudtuk megoldani az alábbiak szerint :

V. KISPIRICSI FALUVÉGI NAPOK.

ősége abban áll, hogy hagyományteremtő fesztivál jelleggel jött létre. A fesztivál egy négy hétvégét magába foglaló, a magas kultúra felé hajló kulturális eseménysor, amely a magyar kultúra, kortárs művészet, magyar népművészet átadó fóruma az érdeklődő közönség számára.

Koncertjeink :

ők koncertje

Eastern Station zenekar lemezbemutató koncertje

Balogh Kálmán világhír

ű cimbalom művész és tanítványai koncertje

Tönköly népzenei együttes koncertje

NYÍRES CSALÁDI NAP

Hagyományosan megrendezett összejövetel, amely els

foglalkozások, néptánc, népzenei programok, népi gyermekjátékok színesítik a napi programot., Itt rendezzük meg a Nyíres F

ősorban a község lakói számára jött létre. Ezen a napon találkoznak az egyesület tagjai, családtagjai és a baráti körük. A rendezvény egész napos kulturális programmal szolgálja a megjelenteket. Kézműves

2 -

őzőversenyt, amelyre az elmúlt évben harmadik alkalommal került sor. Az előző évhez képest megduplázódott a résztvevők száma, amely örvendetes eredmény. A főzőverseny kötelező feladata mindig egy Nyírségi tájjellegű hagyományos étel elkészítése.

MAGYAROK KÉZM

ŰVES VÁSÁRA.

Az esemény el

őször került megrendezésre, a Magyarok Szövetsége Egyesület és a Nyíres Kulturális Egyesület közötti együttműködés keretében. A résztvevő kézműveseken kívül helyi termék bemutatót rendeztünk A nap programjában baranta magyar harcművészeti bemutatót tartottunk. A rendezvényt hagyományainkhoz igazodó kulturális események kísérték, amelyekből az ide látogatók betekintést nyerhettek a Nyírbátori Kistérség amatőr művészeti csoportjainak munkájába is. A programban fellépett az Érpataki Asszonykórus, az Encsencsi Tánccsoport, a Nyírmihálydi Asszonykórus. Színesítette az eseményt az Eastern Eagles Line Dance tánccsoport Nyíregyházáról.

TÁNCHÁZAK.

űködésével. A vezető táncos minden alkalommal más – más volt a szabadidejükhöz alkalmazkodva.

NÉPZENEI TÁBOR

A táborban 24 résztvev

ő jelent meg. Az egyesület 15 életéve alatt ez volt a 23. tábor, amelyet sikerrel tudtunk megrendezni. Ezekre a táborokra jellemző, hogy a fő céljukon kívül a tájegységi zenéhez igazodó korabeli kultúrával, néprajzi adalékokkal is megismerkedhetnek a táborlakók. Sajnos az időjárás viszontagságai befolyásolják a lehetőségeinket, mert sátortábori elhelyezésre és szabadtéri programokra van csak lehetőségünk.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

űködési célra fordította.

Cél szerinti juttatások kimutatása :

Az egyesület az év folyamán nem nyújtott juttatást.

Központi költségvetési szervt

ől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szervezeteitől kapott támogatások mértéke :

Tárgyévben a fentiekt

ől szervezetünk nem kapott támogatást.

Közhasznú szervezet tisztségvisel

őinek nyújtott juttatások értéke, ill. összege :

Egyesületünk a tárgyévben nem nyújtott juttatást.

A fenti beszámoló 2012. április 07.-én tartott évi rendes közgy

űlésen elfogadásra került.

Piricse. 2012. május 20.

 

 

Szabó Miklós Zoltán

elnök

Közhasznú tevékenység bevétele :

tagdíj : 34 e Ft

adó 1 % felajánlás 87 e Ft

támogatások / pályázat / 3000 e Ft

egyéb bevétel 2 e Ft

Összes közhasznú bevétel : 3123 e Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai :

Összes közhasznúsági tev. teljes ráfordítása 3080 e Ft

Költségvetési támogatás felhasználása :

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást nem kapott.

Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás :

Az egyesület a felhasznált pénzeszközöket m

 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

 

: 43 e Ft

 

3 -

Az év folyamán 6 alkalommal négy községben tartottunk táncházat a Tönköly Népzenei Együttes közrem

Fehér Adrienn és Jónás Andrea énekesn

Ez a rendezvénysor 5. alkalommal került megrendezésre. Jelent

 

Székhelye : 4375 Piricse Táncsics út 87.

Nyilvántartásba vételér

KÖZHASZNUSÁGI JELENTÉS

2011 évről.